Rinaisha Polki Choker set
SAVE 20%

Rinaisha Polki Choker set

₹ 4,160 ₹ 5,200
Niranya Polki Necklace set
SAVE 20%

Niranya Polki Necklace set

₹ 6,000 ₹ 7,500
Amulya AD Necklace setAmulya AD Necklace set
SAVE 20%

Amulya AD Necklace set

₹ 3,440 ₹ 4,300
Abhna Long Necklace set
SAVE 20%

Abhna Long Necklace set

₹ 5,440 ₹ 6,800
Vritika Polki Necklace set
SAVE 27%

Vritika Polki Necklace set

₹ 3,520 ₹ 4,800
Mridula Polki Necklace set
SAVE 20%

Mridula Polki Necklace set

₹ 4,160 ₹ 5,200
Netri Earrings
SAVE 20%

Netri Earrings

₹ 1,919 ₹ 2,399
Ehana Long earrings
Sold out

Ehana Long earrings

₹ 2,079 ₹ 2,599
Aindri Pearl Earrings
SAVE 20%

Aindri Pearl Earrings

₹ 1,519 ₹ 1,899
Veerali Maangtikka set
SAVE 20%

Veerali Maangtikka set

₹ 3,120 ₹ 3,900
Adhiti Kundan EarringsAdhiti Kundan Earrings
SAVE 30%

Adhiti Kundan Earrings

₹ 1,679 ₹ 2,399
Abhishri long EarringsAbhishri long Earrings
SAVE 26%

Abhishri long Earrings

₹ 1,919 ₹ 2,599
Aantika long EarringsAantika long Earrings
SAVE 20%

Aantika long Earrings

₹ 2,159 ₹ 2,699
Aakruti Polki Drop EarringAakruti Polki Drop Earring
SAVE 20%

Aakruti Polki Drop Earring

₹ 2,079 ₹ 2,599
Izarya Polki EarringIzarya Polki Earring
SAVE 20%

Izarya Polki Earring

₹ 2,560 ₹ 3,200
Kritya EarringsKritya Earrings
SAVE 20%

Kritya Earrings

₹ 1,519 ₹ 1,899
Chitsha EarringsChitsha Earrings
SAVE 20%

Chitsha Earrings

₹ 1,679 ₹ 2,099
Atalya EarringsAtalya Earrings
SAVE 20%

Atalya Earrings

₹ 1,919 ₹ 2,399
Amoghya EarringsAmoghya Earrings
SAVE 20%

Amoghya Earrings

₹ 2,079 ₹ 2,599
Tulvika Mangalsutra set
SAVE 20%

Tulvika Mangalsutra set

₹ 2,320 ₹ 2,900
Divyanka Mangalsutra set
SAVE 20%

Divyanka Mangalsutra set

₹ 2,800 ₹ 3,500
Ambhavi Mangalsutra set
SAVE 20%

Ambhavi Mangalsutra set

₹ 1,679 ₹ 2,099
Amayra Mangalsutra set
SAVE 20%

Amayra Mangalsutra set

₹ 1,519 ₹ 1,899
Adamya Mangalsutra set
SAVE 20%

Adamya Mangalsutra set

₹ 1,519 ₹ 1,899
Saimika long Necklace set
SAVE 40%

Saimika long Necklace set

₹ 8,100 ₹ 13,500
Sudha Temple Necklace set
SAVE 23%

Sudha Temple Necklace set

₹ 5,760 ₹ 7,500
Saabira Polki Necklace set
SAVE 20%

Saabira Polki Necklace set

₹ 6,800 ₹ 8,500
Rutika AD Necklace set
SAVE 20%

Rutika AD Necklace set

₹ 4,400 ₹ 5,500
Trinika Polki Necklace set with Maangtikka
SAVE 20%

Trinika Polki Necklace set with Maangtikka

₹ 10,000 ₹ 12,500
Shravanya Choker set
SAVE 20%

Shravanya Choker set

₹ 4,160 ₹ 5,200
Haimavthi Necklace set
SAVE 20%

Haimavthi Necklace set

₹ 9,200 ₹ 11,500
Hemagni Necklace set
SAVE 20%

Hemagni Necklace set

₹ 6,000 ₹ 7,500
Shambhavi Choker set
SAVE 20%

Shambhavi Choker set

₹ 6,240 ₹ 7,800
Shalaka Two layer Necklace set
SAVE 20%

Shalaka Two layer Necklace set

₹ 8,400 ₹ 10,500
Rudrati Polki Necklace set with Maangtikka
SAVE 32%

Rudrati Polki Necklace set with Maangtikka

₹ 11,200 ₹ 16,500
Paaru Necklace set
SAVE 30%

Paaru Necklace set

₹ 8,400 ₹ 12,000
Harnaa Kundan Necklace set
SAVE 20%

Harnaa Kundan Necklace set

₹ 7,600 ₹ 9,500
Vinakshi long earringsVinakshi long earrings
SAVE 20%

Vinakshi long earrings

₹ 1,519 ₹ 1,899
Shrija EarringsShrija Earrings
SAVE 20%

Shrija Earrings

₹ 1,919 ₹ 2,399
Amya  EarringsAmya  Earrings
SAVE 20%

Amya Earrings

₹ 1,439 ₹ 1,799